Αναρτήσεις

THE LAST BIRD / Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΑΕΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ HOKKAIDO - ΙΑΠΩΝΙΑ

Εικόνα

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ: ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ DTBIRD ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ

Εικόνα
ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ DTBIRD,ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΤΟΝ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, H ENVECO Α.Ε, H EOE, Η WWF ΚΑΙ ΤΑ “ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ